• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo
Agil Manifesto
SCRUM skiller seg ut fra andre arbeids-metodikker

SCRUM skiller seg ut fra andre arbeids-metodikker

Scrum er en tilnærming til prosjektledelse som skiller seg fra tradisjonelle planstyrte arbeidsmodeller på flere måter.


Iterasjoner, Definiton of Done, og feedback-looping.

En viktig forskjell er at Scrum er en iterativ og inkrementell tilnærming til arbeidet, mens tradisjonelle planstyrte modeller ofte baserer seg på en lineær og sekvensiell tilnærming. I Scrum arbeider man i korte iterasjoner, kalt sprinter, hvor man kontinuerlig leverer ferdige produktdeler. Dette gir muligheten til å få tilbakemeldinger fra kunder og stakeholders underveis i prosessen, slik at man kan tilpasse seg endrede behov og krav.

En sprint er en fast tidsperiode hvor teamet arbeider mot et konkret mål, og har som mål å levere et ferdig produkt eller delprodukt innen sprintens slutt. En sprint kan for eksempel være på to uker, fire uker eller seks uker, og er fastsatt på forhånd.

Iterasjonene er en viktig del av Scrum, fordi de gir mulighet til å kontinuerlig levere verdi til kunden. Etter hver sprint skal det leveres et ferdig produkt eller delprodukt, som kan testes og godkjennes av kunden. Dette gir mulighet for å ta tilbakemeldinger fra kunden med inn i neste sprint, og justere kursen og prioriteringene basert på dette.

«Definition of done» er en viktig del av iterasjonene i Scrum. Dette er en liste over kriterier som må være oppfylt før en oppgave, en funksjon eller et delprodukt kan anses som ferdig. «Definition of done» defineres og vedlikeholdes av teamet selv, og inkluderer typisk tester, kodekvalitet og dokumentasjon.

Ved å ha en klar «definition of done» for hver oppgave eller delprodukt, sikrer man at teamet jobber mot samme mål og standarder. Dette gjør det lettere å vurdere om en oppgave eller et delprodukt faktisk er ferdig, og kan bidra til økt kvalitet og redusert teknisk gjeld i prosjektet.

I løpet av en sprint vil teamet arbeide mot å oppfylle «definition of done» for hver oppgave eller delprodukt som er inkludert i sprintens mål. Når alle oppgaver og delprodukter er ferdigstilt og godkjent av kunden, kan man si at sprinten er fullført. Deretter starter man en ny sprint, med nye mål og oppgaver, og fortsetter iterativt til man har levert det ferdige produktet.

La oss nå si at dette er et markedsteam som jobber med å lage og implementere markedsføringskampanjer for bedriften sin. De har valgt å bruke Scrum-metodikken for å organisere arbeidet sitt.

I denne sammenhengen vil sprintene representere faste tidsperioder, for eksempel på to uker, hvor teamet jobber mot et konkret mål som kan være å lage og implementere en markedsføringskampanje på en bestemt kanal, som for eksempel Instagram. Etter to uker skal teamet ha levert en ferdig markedsføringskampanje på Instagram som kan testes og godkjennes av salgsledelse og administrerende direktør.

«Definition of done» vil da representere kriteriene som må være oppfylt før kampanjen kan anses som ferdig. For eksempel kan det inkludere å ha en klar kampanjestrategi, designe kreative bilder og videoer, skrive overbevisende tekst, planlegge og kjøpe annonser, og teste og analysere kampanjens effektivitet. Ved å ha en klar «definition of done» for hver kanal, sikrer man at teamet jobber mot samme mål og standarder.

Feedback-loopet i dette tilfellet vil komme fra salgsledelse og administrerende direktør, som vil være stakeholders og kunder for markedsteamet. De vil kunne gi tilbakemeldinger på kampanjen og dens effektivitet, som teamet kan ta med seg inn i neste sprint. Dette vil bidra til å forbedre markedsføringskampanjene og tilpasse dem til kundens behov og ønsker.

Så, ved å bruke Scrum-metodikken i markedsføringsarbeidet, kan teamet kontinuerlig levere verdi til kundene i form av ferdige markedsføringskampanjer, samtidig som de kan tilpasse seg og forbedre arbeidet sitt basert på tilbakemeldinger, analyse og data.

En annen forskjell er at Scrum fokuserer på selvorganisering og samarbeid i teamet, mens tradisjonelle planstyrte modeller ofte har en mer hierarkisk struktur med klare roller og ansvar for enkeltpersoner. I Scrum er det et selvorganiserende team som samarbeider tett for å nå målene for sprinten, og det er også muligheter for å endre på roller og ansvar i teamet underveis.

Selvorganisering og samarbeid i teamet

I Scrum-metodikken er selvorganisering og samarbeid i teamet svært viktig. Dette betyr at teamet selv organiserer og styrer arbeidet sitt, og tar ansvar for å oppnå målene sine. Teammedlemmene jobber tett sammen og kommuniserer jevnlig for å sikre at alle er på samme side og jobber mot samme mål. Dette bidrar til økt effektivitet og produktivitet, samtidig som det kan styrke samholdet i teamet og motivasjonen til de enkelte medlemmene.

Når vi relatere dette til et markedsføringsteam med profesjonelle eksperter, kan vi se for oss at teamet består av ulike spesialister innenfor ulike områder av markedsføring, for eksempel innholdsmarkedsføring, digitale annonser, PPC, SEO, sosiale medier, PR eller markedsundersøkelser m.m. Disse ekspertene vil ha ulike ferdigheter og erfaringer, men vil jobbe sammen for å oppnå målene sine.

Selvorganisering og samarbeid i teamet vil da være avgjørende for å sikre at teammedlemmene jobber godt sammen og utnytter hverandres kunnskap og ferdigheter. De vil kunne organisere seg selv i forhold til hvem som tar ansvar for ulike oppgaver og aktiviteter, og de vil kunne kommunisere jevnlig og dele informasjon og kunnskap med hverandre. Dette vil bidra til å skape et effektivt og produktivt team som er i stand til å levere kvalitetsresultater på kort tid.

I tillegg vil selvorganisering og samarbeid i teamet kunne gi teammedlemmene større eierskap til arbeidet sitt og økt motivasjon for å oppnå målene sine. De vil ha muligheten til å påvirke hvordan arbeidet organiseres og gjennomføres, og de vil kunne samarbeide med andre eksperter for å utvikle og implementere innovative og kreative markedsføringsløsninger.

Så, selvorganisering og samarbeid i teamet er en viktig del av Scrum-metodikken, og kan bidra til å skape et effektivt og produktivt team som er i stand til å levere kvalitetsresultater på kort tid. Dette er også spesielt viktig for et markedsføringsteam med profesjonelle eksperter, da det kan styrke samholdet og motivasjonen i teamet, samtidig som det utnytter ulike kunnskaper og ferdigheter for å oppnå målene sine.

Kontinuerlig forbedring (og læring)

Scrum har også et tydelig fokus på kontinuerlig forbedring og læring, gjennom retrospektiver etter hver sprint hvor teamet reflekterer over hva som har gått bra og hva som kan forbedres. Dette gir mulighet til å stadig forbedre arbeidsprosessen og produktet man leverer.

Kontinuerlig forbedring og læring er en sentral del av Scrum-metodikken. Det handler om å evaluere arbeidsprosesser og produktet man leverer etter hver iterasjon, og bruke denne informasjonen til å gjøre justeringer og forbedringer i det videre arbeidet. Dette kan inkludere å ta inn tilbakemeldinger fra kunder og andre interessenter, utføre testing og kvalitetssikring av produktet, og gjøre justeringer og forbedringer i arbeidsprosessene.

Når det kommer til et markedsføringsteam som fokuserer på eksterne brukere av produktet (kundene/behov som skal fylles), er det spesielt viktig å ha en kontinuerlig forbedringsprosess. Dette skyldes at kundenes behov og preferanser kan endre seg over tid, og det er derfor nødvendig å tilpasse seg og forbedre produktet for å imøtekomme disse endringene.

I praksis kan dette innebære å samle inn tilbakemeldinger fra kunder og analysere data for å identifisere svakheter i produktet eller forbedringsmuligheter. Markedsføringsteamet kan deretter ta disse funnene og bruke dem til å justere arbeidsprosessene og produktet for å møte kundenes behov og preferanser bedre.

Når det kommer til interne stakeholders, som for eksempel kundeservice og teknisk support, kan en kontinuerlig forbedringsprosess også være viktig. Dette kan gi dem en mulighet til å identifisere og adressere eventuelle problemer eller feil i produktet eller arbeidsprosessene som kan påvirke kundenes opplevelse. Kontinuerlig forbedring og læring gir også mulighet for disse interne avdelingene å gi tilbakemeldinger og komme med forslag til hvordan produktet kan forbedres for å møte kundenes behov og ønsker.

Så, kontinuerlig forbedring og læring er en viktig del av Scrum-metodikken som bidrar til å stadig forbedre arbeidsprosessen og produktet man leverer. Dette er spesielt viktig for et markedsføringsteam som fokuserer på eksterne brukere av produktet, da det kan bidra til å tilpasse seg og forbedre produktet for å imøtekomme kundenes behov og ønsker bedre. Det kan også være viktig for interne stakeholders som kundeservice og teknisk support, da det gir dem muligheten til å identifisere og adressere eventuelle problemer eller feil i produktet eller arbeidsprosessene.

Til slutt er det verdt å merke seg at Scrum ikke nødvendigvis passer for alle typer prosjekter og organisasjoner, og det er viktig å vurdere om metoden passer for ens eget team og prosjekt før man tar det i bruk. Her er noen eksempler på situasjoner hvor Scrum kan være mindre egnet;

Mindre prosjekter.

Scrum-metodikken er spesielt designet for å håndtere større, komplekse prosjekter som krever tett samarbeid og koordinering mellom teammedlemmer. Hvis du jobber med mindre prosjekter som kan håndteres av en mindre gruppe eller enkeltpersoner, kan Scrum være for omfattende og komplekst for dine behov.

Prosjekter med klare og stabile mål.

Scrum-metodikken fokuserer på å oppdage og tilpasse seg endringer i prosjektet underveis, noe som gjør det spesielt egnet for prosjekter med usikkerhet og ustabilitet. Hvis du jobber med et prosjekt med klare og stabile mål, kan det hende at Scrum-metodikken ikke er den mest hensiktsmessige arbeidsmetoden for deg.

Individuelle arbeidsoppgaver.

Scrum-metodikken er designet for å fremme samarbeid og selvorganisering i teamet, og kan derfor være mindre egnet for arbeidsoppgaver som kan gjøres uavhengig av andre. Hvis du jobber med individuelle arbeidsoppgaver som ikke krever mye samarbeid eller interaksjon med andre, kan Scrum-metodikken være for omfattende og unødvendig.

Avdelinger som ikke krever tett samarbeid med andre avdelinger.

Hvis avdelingen din ikke har et tett samarbeid med andre avdelinger, kan Scrum-metodikken være for omfattende og kompleks. Scrum-metodikken krever at teamet samarbeider tett med andre avdelinger og interessenter for å sikre at arbeidet går smidig og effektivt.

Det er viktig å merke seg at selv om Scrum-metodikken ikke passer for alle avdelinger eller teams, er det mange andre smidige arbeidsmetodikker (agile-metodikker) som kan være bedre egnet for mindre eller mindre komplekse prosjekter. Det er også mulig å tilpasse Scrum-metodikken for å passe til dine spesifikke behov og krav. Det viktigste er å finne den arbeidsmetoden som passer best for din avdeling og teamet ditt.

utveksle erfaringer daglig