• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo
Sprint retrospective
Sprint Retrospective og hvordan benytte det i en markedsavdeling.

Sprint Retrospective og hvordan benytte det i en markedsavdeling.

Sprint retrospective er en viktig del av Scrum-metodologien, som er en smidig utviklingsmetode som brukes i mange prosjekter. Sprint retrospective er en møteprosess som skjer etter enden av en sprint, som vanligvis varer i to til fire uker.

Formålet med sprint retrospective er å evaluere sprinten som har gått, lære av erfaringene og identifisere områder der forbedringer kan gjøres. Dette gjøres ved å samle hele Scrum-teamet, inkludert utviklere, produktansvarlig og Scrum Master.

Slik blir derfor prosessen, teamet og produktet/output bedre og bedre for hver sprint som går!

sprint retrospective møtet
sprint retrospective møtet

Innhold:

Hva gikk bra?

Hva gikk ikke bra?

Hva har vi lært?

Hva kan vi forbedre?

Hva skal vi gjøre annerledes neste gang?

Identifisere forbedringsområder og planlegge tiltak

Planlegge for neste sprint

Sprint retrospective

Under møtet diskuterer teamet hva som gikk bra i sprinten, hva som ikke gikk bra og hva som kan forbedres i fremtiden. De ser på hva som fungerte og hva som ikke fungerte i forhold til teamets mål og leveranse. Teamet fokuserer på å finne måter å forbedre effektiviteten, kvaliteten og samarbeidet i Scrum-teamet.

En viktig del av sprint retrospective er å identifisere og løse problemer eller utfordringer som oppstod i løpet av sprinten. Teamet kan også dele positive erfaringer og suksesser som oppstod, og identifisere hva som bidro til å gjøre dem mulige.

Sprint retrospective gir en mulighet for teamet til å samarbeide og dele tilbakemeldinger på en positiv og konstruktiv måte. Ved å samarbeide og lære av tidligere sprinter, kan Scrum-teamet forbedre og optimalisere sine arbeidsmetoder og øke produktiviteten.

Til slutt lager Scrum-teamet en liste over forbedringsforslag og planlegger handlinger som skal tas for å implementere forbedringene i neste sprint. Sprint retrospective er dermed en viktig del av Scrum-metodologien som hjelper teamet med å forbedre sin arbeidsprosess og leveranse.

Disse 5 punktenene fra denne metodikken kan også brukes i en markedsavdeling. Her er en utdyping av de fem punktene i en sprint retrospective og hvordan de kan relateres til marketing.

·       Hva gikk bra?

Dette punktet handler om å identifisere hva som fungerte bra i sprinten, og hvordan man kan bygge videre på det. I markedsføring kan dette bety å identifisere suksesser i kampanjer eller prosjekter, og se på hva som bidro til disse suksessene. For eksempel kan man identifisere at en bestemt annonse eller markedsføringskanal var spesielt effektiv, og undersøke hvorfor dette var tilfellet.

·       Hva gikk ikke bra?

Dette punktet handler på lik måte om å identifisere hva som ikke fungerte bra i sprinten, og hvordan man kan forbedre det også. I markedsføring kan dette bety å identifisere feil eller mislykkede kampanjer, og undersøke hva som gikk galt. For eksempel kan man finne ut at en kampanje ikke var effektiv på grunn av feil målgruppe, dårlig timing eller dårlig utforming av annonser.

·       Hva har vi lært?

Dette punktet handler om å lære av erfaringene i sprinten, og bruke denne kunnskapen til å forbedre fremtidige sprints. I markedsføring kan dette bety å identifisere lærdommer fra tidligere kampanjer eller prosjekter, og bruke disse til å optimalisere fremtidige kampanjer. For eksempel kan man lære av tidligere feil og suksesser når man utvikler trafikken til en ny kampanje, og justere strategien i henhold til dette.

·       Hva kan vi forbedre?

Dette punktet handler om å identifisere områder der Scrum-teamet kan forbedre sin effektivitet eller samarbeid, og utvikle en plan for å gjøre dette. I markedsføring kan dette bety å identifisere svakheter i markedsføringsprosessen (eller teamet), og finne måter å forbedre samarbeidet mellom ulike avdelinger eller team. For eksempel kan man identifisere at det er en kommunikasjonsutfordring mellom markedsføringsavdelingen og salgsavdelingen, og utvikle en plan for å forbedre kommunikasjonen og samarbeidet.

·       Hva skal vi gjøre annerledes neste gang?

Dette punktet handler om å utvikle konkrete tiltak som Scrum-teamet kan implementere i neste sprint, basert på de lærdommene og forbedringsmulighetene som ble identifisert i Retrospective møtet. I markedsføring betyr dette på lik linje å implementere endringer i kampanjestrategier eller markedsføringsprosesser, basert på lærdommene fra tidligere prosjekter. For eksempel kan man bestemme seg for å bruke en annen markedsføringskanal eller justere annonsebudsjettet i neste kampanje, basert på erfaringene fra en tidligere.

Sprint retrospective for å lære
Sprint retrospective for å lære

Identifisere forbedringsområder og planlegge tiltak.

Etter at hele gruppen har delt sine observasjoner og funn fra retrospektive møtet, er neste trinn å identifisere potensielle forbedringsområder og planlegge tiltak for å adressere disse områdene. Dette kan inkludere å diskutere hvordan man kan øke effektiviteten i arbeidsprosessene, forbedre samarbeidet mellom teammedlemmene, øke kvaliteten på arbeidet eller identifisere måter å redusere arbeidsbelastningen på.

Et eksempel på hvordan dette kan være relevant for en markedsføringsavdeling kan være å identifisere potensielle områder for forbedring i markedsføringsstrategien. Dette kan være å undersøke om det er noen kanaler som ikke fungerer så godt som de burde, eller å se på hvordan man kan forbedre samarbeidet mellom teammedlemmene for å øke kvaliteten på arbeidet.

Sprint retrospective og markedsføring
Sprint retrospective og markedsføring

Planlegge for neste sprint.

Til slutt, etter at gruppen har diskutert og planlagt forbedringer for å adressere eventuelle utfordringer, må de også planlegge for den neste sprinten. Dette inkluderer å evaluere hva som fungerte bra og hva som kunne forbedres fra den forrige sprinten, definere mål og målinger for neste sprint, og planlegge arbeidet som skal gjøres og fordele oppgaver til teammedlemmene.

For en markedsføringsavdeling kan dette bety å evaluere suksessen til forrige markedsføringskampanje, definere mål og del mål for neste kampanje, og planlegge arbeidet som trengs for å nå disse målene. Dette inkluderer også å fordele oppgaver mellom teammedlemmer og sørge for at alle er klar over sine ansvarsområder. Slik blir hver kampanje bedre enn den forrige.

Oppsummert så kan derfor sprint retrospectives hjelpe markedsføringsavdelinger til å kontinuerlig samarbeide mer effektivt, kontinuerlig øke kvaliteten på arbeidet i avdelingen, og kontinuerlig forbedre resultatene av nye digitale prosjekter eller kampanjer.