• 47666018
 • kontakt@internettmarketing.no
 • Kolsås, Oslo
Product owner
SCRUM og Product backlog management (og refinement)

SCRUM og Product backlog management (og refinement)

Scrum er en smidig metodikk som ofte brukes i programvareutviklings-prosjekter. Det legger vekt på iterativ og inkrementell utvikling, teamarbeid og kontinuerlig forbedring. Scrum består av flere roller, som Product Owner, Scrum Master og Utviklingsteam, som jobber sammen for å levere verdifull programvare i korte iterasjoner, kalt sprinter.

Product backlog management handler om å definere og prioritere produktets krav og ønsker, som er lagret i en liste kalt product backlog. Product backlog refinement er prosessen med å kontinuerlig forbedre og oppdatere denne listen. Det innebærer å klargjøre kravene slik at utviklingsteamet har en god forståelse av hva som skal leveres, og prioritere dem i henhold til hva som er mest verdifullt for produktet.

Brukerhistorier er en teknikk som brukes i Scrum-metodikken for å beskrive kravene til et produkt fra perspektivet til en bruker eller kunde. En brukerhistorie beskriver en ønsket funksjon eller egenskap i produktet og inkluderer vanligvis en kort beskrivelse, akseptkriterier og eventuelle tekniske begrensninger. Brukerhistorier hjelper til med å opprettholde et fokus på kundeverdi og gjør det lettere å kommunisere kravene til utviklingsteamet.

Product backlog er en prioriteringsliste over kravene til produktet som skal utvikles. Det inkluderer alle funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, tekniske oppgaver og feilrettinger. Product backlog er et levende dokument som oppdateres jevnlig etter hvert som nye krav kommer opp eller eksisterende krav endres.

En product backlog er altså en liste av «utviklings-krav».

For eksempel:

 • Som en kunde ønsker jeg å kunne legge til varer i handlekurven min på nettstedet, slik at jeg kan kjøpe flere produkter samtidig.
 • Som en administrator ønsker jeg å kunne slette en bruker fra systemet, slik at vi kan fjerne uønskede brukere fra databasen.
 • Som en bruker ønsker jeg å kunne sortere søkeresultatene etter pris eller popularitet, slik at jeg kan finne de beste produktene for meg.
 • Som en eier av nettstedet ønsker jeg å kunne motta en varsling når en ny ordre er lagt inn, slik at jeg kan behandle ordren raskt og effektivt.

User stories er en teknikk som brukes til å beskrive kravene til produktet fra perspektivet til en bruker eller kunde. En user story består av tre elementer: en kort beskrivelse av ønsket funksjon, akseptkriterier og eventuelle tekniske begrensninger.

smidig markedsføring - backlog refinement av markedsaktivitetene

Eksempel på en brukerhistorie kan se slik ut:

Som en kunde ønsker jeg å kunne legge til varer i handlekurven min på nettstedet, slik at jeg kan kjøpe flere produkter samtidig.

Akseptkriterier: Jeg skal kunne legge til flere produkter i handlekurven min ved å klikke på en «Legg til i handlekurv» -knapp på produktsiden. Handlekurven skal vise en liste over produktene mine og en totalpris for kjøpet. Jeg skal kunne redigere eller fjerne produkter fra handlekurven min før jeg fullfører kjøpet.

Tekniske begrensninger: Handlekurven skal være tilgjengelig på alle sider på nettstedet, og skal kunne lagres i nettleserkapsler for å holde den informasjonen mellom besøk.

Brukerhistorien gir en klar forståelse av hva kunden ønsker å oppnå og hvilke krav som er nødvendige for å implementere denne funksjonen. Ved å fokusere på kundeverdien hjelper brukerhistoriene utviklingsteamet å bygge funksjoner som er relevante og verdifulle for kundene, og de gir også et felles grunnlag for diskusjon og prioritering i teamet.

En markedsplan av den smidige typen.

Product backlog kan også betraktes som en teknikk for markedsplanlegging fra et smidig perspektiv.

En markedsplan inneholder vanligvis en oversikt over produktets egenskaper og funksjoner, en analyse av målgruppen og konkurransesituasjonen, samt en plan for hvordan produktet skal lanseres og markedsføres. I smidig utvikling oversettes denne markedsplanen til en prioritert liste over krav og funksjoner som er nødvendige for å oppfylle kundenes behov og ønsker.

En product backlog gir et overblikk over produktets krav og funksjoner som er nødvendige for å levere verdi til kunden. Det inkluderer både funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, og det blir kontinuerlig oppdatert og raffinert gjennom hele prosjektet.

Som en markedsplan, gir product backlog en oversikt over hva som må gjøres for å oppfylle kundenes behov og ønsker. Det gir også en plan for hvordan produktet kan lanseres og forbedres over tid. På denne måten er product backlog en strategisk plan som hjelper teamet med å jobbe mot felles mål og fokusere på verdiskapning for kundene.

Så, i sum, product backlog kan betraktes som en smidig markedsplan som fokuserer på å levere verdi til kundene ved å prioritere og levere funksjoner og krav i små, iterasjonelle sprinter. Dette sikrer at produktet utvikles kontinuerlig i tråd med kundenes behov og ønsker, og at teamet jobber mot felles mål om å levere et verdifullt produkt.

«Produktet» er en kampanje.

La oss nå si at «produktet» som teamet arbeider med, er en kampanje. I dette tilfellet vil product backlog inneholde en prioritert liste over funksjoner og krav som er nødvendige for å utvikle og lansere en vellykket kampanje.

For eksempel kan noen av funksjonene i product backlog for en markedsføringskampanje inkludere:

 1. Identifisering av målgruppen og deres behov
 2. Utvikling av en kampanjestrategi og budskap
 3. Valg av passende markedsføringskanaler (f.eks. sosiale medier, e-post, annonser)
 4. Utvikling av kreative materialer som videoer, bilder eller tekster for kampanjen
 5. Testing og optimalisering av kampanjen basert på data, tilbakemeldinger og analyser

Disse funksjonene vil da bli organisert i form av user stories, som beskriver kampanjens funksjonalitet fra brukerens perspektiv. En user story kan for eksempel se ut som følger:

«Som en potensiell kunde vil jeg kunne se kampanjevideoen på nettsiden deres, slik at jeg kan lære mer om produktet.»

På samme måte som i produktutvikling, vil product backlog for en markedsføringskampanje bli prioritert basert på kundenes behov og ønsker. Det vil bli raffinert og oppdatert i tråd med tilbakemeldinger fra kunder og analyser av kampanjens suksess. Dette gir teamet en klar plan for å utvikle, lansere og optimalisere en vellykket kampanje som oppfyller kundenes behov og ønsker.

Backlog refinement og optimalisering.

En viktig del av backlog refinement-prosessen er å dele opp aktivitetene i mindre og mer håndterbare enheter, kjent som user stories. Dette er en kritisk del av smidig markedsføring, da det hjelper teamet å forstå hva brukerne ønsker og dermed sikrer at kampanjen møter deres behov og ønsker.

For eksempel kan en user story se ut som følger:

«Som en potensiell kunde vil jeg kunne motta en e-post med kampanjetilbud, slik at jeg kan lære mer om produktet og dra nytte av tilbudet.»

Under backlog refinement-prosessen vil teamet jobbe sammen for å evaluere og prioritere user stories basert på deres betydning og verdi for kundene. Dette innebærer å diskutere og vurdere kundenes behov, markedsføringstrender og konkurranse.

Backlog refinement-prosessen hjelper også teamet med å evaluere og identifisere eventuelle hindringer eller utfordringer som kan påvirke kampanjens suksess. Dette kan inkludere ting som begrensninger i budsjettet, mangel på ressurser eller tekniske problemer.

Ved å kontinuerlig evaluere og optimalisere product backlog gjennom backlog refinement-prosessen, kan teamet sikre at kampanjen utvikles i tråd med kundenes behov og ønsker. Dette resulterer i en vellykket markedsplan og en vellykket kampanje som møter kundenes behov og ønsker. SCRUM spesifiserer at man skal bruke ca 10% av tiden i hver sprint til backlog refinement.

Backlog refinement er derfor en kontinuerlig prosess som innebærer å evaluere og optimalisere kampanje backlog for å sikre at teamet har en klar og prioritert liste over aktiviteter og krav som skal utvikles. I smidig markedsføring betyr dette å evaluere og optimalisere kampanje backlog for å sikre at kampanjen er optimalisert for å møte kundenes behov og ønsker.

Det er en viktig del av backlog refinement-prosessen å prioritere kampanje aktiviteter basert på deres verdi for kundene og for virksomheten generelt. I smidig markedsføring er dette spesielt viktig da kampanjer og markedsføringsaktiviteter ofte er utformet for å skape verdi for kundene og forbedre virksomhetens resultater.

Under backlog refinement-prosessen vurderer teamet hver user story basert på deres verdi for kundene og virksomheten. Dette betyr at de vurderer hvilken nytteverdi hver funksjon vil ha for kundene og forretningsmålene.

For eksempel kan en user story som innebærer å sende ut en e-post med et kampanjetilbud ha stor verdi for kundene, da de kan dra nytte av tilbudet og lære mer om produktet. Samtidig kan det ha stor verdi for virksomheten, da det kan bidra til å øke salget og forbedre virksomhetens resultater.

Prioritering av aktiviteter basert på deres verdi hjelper også teamet med å unngå å bruke unødvendig tid og ressurser på aktiviteter som ikke vil ha noen betydning for kundene eller virksomheten. Dette sikrer at teamet fokuserer på de viktigste tingene og får mest mulig ut av sin tid og ressurser.

Så ja, å prioritere markedsførings-aktiviteter basert på deres verdi for kundene og virksomheten er en viktig del av backlog refinement-prosessen i smidig markedsføring. Dette hjelper teamet med å utvikle en kampanje som skaper verdi for kundene og bidrar til å oppnå virksomhetens mål.