• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo
Agil Manifesto
SCRUM – den mest populære smidige/agil arbeidsmetodikken

SCRUM – den mest populære smidige/agil arbeidsmetodikken

SCRUM er en av de mest populære smidige arbeidsmetodikkene av flere grunner.

SCRUM er veldig fleksibelt og kan tilpasses ulike prosjekter og teamstørrelser. Metodikken gir en strukturert tilnærming til arbeidet, samtidig som det gir teamet frihet til å tilpasse seg endringer og utforske nye ideer.

SCRUM bruker en iterativ tilnærming, der arbeidet er delt opp i mindre deler (sprint) som tar vanligvis mellom en og fire uker. Dette gjør det mulig å se progresjon på kort sikt og justere kursen om nødvendig.

I SCRUM har hvert teammedlem klare ansvarsområder og mål. Dette skaper en høy grad av ansvarlighet og forbedrer kommunikasjonen og samarbeidet i teamet.

SCRUM legger vekt på kontinuerlig forbedring gjennom retrospektive møter etter hver sprint. Dette gir teamet muligheten til å evaluere hva som fungerte bra og hva som kan forbedres.

SCRUM legger stor vekt på å forstå kundens behov og prioriteringer. Dette gjør det mulig å prioritere arbeidet som gir mest verdi for kunden.

SCRUM er designet for å støtte endringer i prosjekter. Metodikken gir mulighet for å endre prioriteringer, krav og leveranser basert på feedback fra kunden eller endringer i markedet.

Alt i alt er SCRUM en smidig arbeidsmetodikk som tilbyr en fleksibel og iterativ tilnærming til prosjektarbeidet, samtidig som den fremmer samarbeid, ansvarlighet og kontinuerlig forbedring. Dette har gjort det til en populær metode blant utviklingsteam og prosjektledere.

smidig arbeidsmetode SCRUM
agil SCRUM

Scrum er den mest populære smidige arbeidsmetodikken, og ifølge Digital.ai sin 16. årlige rapport bruker 87% av organisasjoner som bruker en smidig arbeidsmetodikk, Scrum. Dette har økt fra 58% i den 14. årlige rapporten om tilstanden til smidige arbeidsmetodikker.

Årsakene til at Scrum er så populær kan forklares på flere måter. En av de viktigste fordelene med Scrum er evnen til å fremme samarbeid gjennom en strukturert tilnærming. I Scrum oppfordres teammedlemmer til å jobbe sammen og dele ideer, men det finnes også faste tidspunkter og steder hvor samarbeid kreves (Scrum-hendelser). Dette gir en situasjon der alle har en stemme og Scrum hjelper de beste ideene til å stige til toppen.

Scrum har akkurat passe mengde struktur for å tillate teamet å samarbeide og oppdage hvordan de kan jobbe mest effektivt. I Scrum har alle en arena for å gi innspill om hvordan de skal nærme seg arbeidet, og det gir de som er nærmest arbeidet makten til å bestemme hvor mye som er rimelig i en gitt periode (Sprint). Teamet kan også velge lengden på Sprinten så lenge den ikke overstiger 30 dager.

I løpet av hver Sprint jobber Scrum-teamet sammen for å levere en potensiell verdi eller forbedring i produktet (product increment). Teammedlemmene samarbeider tett, utveksler informasjon og gir tilbakemelding for å sikre at de fullfører arbeidet sitt til en høy standard. Øvrige fordeler med Scrum inkluderer at det er enkelt å forstå og lære, fleksibelt og tilpasser seg komplekse produkter med flytende eller usikre krav. Scrum-teamene kan velge sine egne planer for hendelsene og selv bestemme hvordan og hvor de skal lagre sin Produkt Backlog.

smidig arbeid
smidig arbeidsteknikk SCRUM

La meg gi deg noen konkrete eksempler på hvordan et Scrum-team jobber i løpet av en Sprint for å levere en potensiell verdi eller forbedring i produktet (product increment).

Sprintplanlegging – Teamet samles for å planlegge hva de skal oppnå i løpet av Sprinten. De går gjennom backloggen med oppgaver og velger ut de som skal fokuseres på. Teamet estimerer også tidsrammer for hver oppgave og diskuterer hva som kan gjøres for å minimere risikoen for forsinkelser.

Daglige Scrum team møter – Teamet samles hver dag for å oppdatere hverandre på framgangen og hindringer som kan påvirke målet for Sprinten. Hvert teammedlem deler hva de jobbet med dagen før, hva de planlegger å jobbe med i dag, og om de har noen utfordringer.

Sprint-gjennomgang – Ved slutten av Sprinten deler teamet det de har oppnådd med interessenter og kunder. Dette inkluderer en demonstrasjon av forbedringen i produktet (product increment) som har blitt utviklet, og mottak av tilbakemeldinger fra kundene. Dette hjelper teamet å forstå hva som fungerer bra og hva som trenger forbedring.

Sprint retrospektiv – Teamet reflekterer over hva som fungerte bra i Sprinten og hva som kan forbedres i neste Sprint. De identifiserer forbedringsområder og tar beslutninger om hvordan de kan forbedre prosessen sin.

smidig lag med scrum arbeidsmetodikk
scrum team

Som du kan se, er Scrum en iterativ og inkrementell tilnærming til produktutvikling som legger stor vekt på samarbeid, kommunikasjon og tilpasning. Fordelene med Scrum inkluderer også at den er enkel å forstå og lære. Scrum har en klar og enkel struktur, og det er enkelt å komme i gang med.  Scrum tilpasser seg komplekse produkter med flytende eller usikre krav. Teamet kan justere planene sine i henhold til endringer i kundenes krav eller markedet. Scrum-teamene har stor grad av autonomi og kan selv velge hvordan de skal arbeide, hva som skal fokuseres på, og hvordan produktbacklogen skal organiseres og prioriteres. Scrum fungerer utmerket, og det er en meget effektiv tilnærming til produktutvikling!

Scrum fokuserer også på teamwork og samarbeid, noe som bidrar til dens popularitet. Scrum-rammeverket har spesifikke roller, som Product Owner, Scrum Master og Development Team, som fremmer gjennomsiktighet/transparens, kommunikasjon og kontinuerlig forbedring. Dette fokuset på teamwork bidrar til å bygge en kultur preget av tillit, respekt og delt ansvar blant teammedlemmene, noe som fører til bedre resultater. Til slutt gir Scrum-tilnærmingen med sin empiriske prosesskontroll  muligheten til å måle fremdrift etter resultater, ikke etter overholdelse av en plan. Dette tillater teamene å regelmessig inspisere hvordan utviklingen går, og justere på produkt krav dersom det er endringer i markedssituasjon mm.

Scrum-tilnærmingen baserer seg altså på empirisk prosesskontroll, som betyr at man kontinuerlig tilpasser og forbedrer prosessene etter hvert som man lærer og får erfaring. Dette skiller seg fra tradisjonelle planbaserte tilnærminger, der man forsøker å forutse og planlegge alt på forhånd og så følge planen til punkt og prikke.

Scrum-tilnærmingen gir teamet muligheten til å måle fremdrift etter resultater, ikke bare etter om de overholder en plan. Dette er viktig fordi det gir teamet en mer realistisk måte å vurdere fremdriften på. Hvis teamet fokuserer utelukkende på om de følger planen, kan de ende opp med å overse faktiske problemer og utfordringer som påvirker resultatene.

Et praktisk eksempel kan være sprint review-møtet. Etter hver sprint vil teamet gjennomføre et møte hvor de viser frem hva de har oppnådd i sprinten til interessentene og får feedback fra dem. Dette gir teamet en konkret og målbar måte å vurdere resultatene på. Hvis teamet har oppnådd de planlagte målene for sprinten, vil de kunne se at de er på rett spor. Men hvis de ikke har oppnådd målene, vil de kunne identifisere hvorfor det skjedde og hva de kan gjøre annerledes neste gang for å oppnå bedre resultater. Sprint review møtet sørger altså for fleksibilitet i produktet.

En annen praktisk eksempel er retrospektiv-møtet. Etter hver sprint vil teamet gjennomføre en retrospektiv, der de reflekterer over hva som gikk bra, hva som ikke gikk bra og hva de kan forbedre. Ved å ha et slikt møte, kan teamet lære av sine feil og kontinuerlig forbedre sine prosesser og arbeidsmetoder. Sprint retrospektiv møtet sørger altså for fleksibilitet i arbeidsprosessene.

Scrum-tilnærmingen gir derfor teamet muligheten til å lære og forbedre seg kontinuerlig gjennom hele prosjektet. Teamet kan inspisere og tilpasse prosessene basert på nøyaktig informasjon og dermed oppnå bedre resultater.

Selve utbredelsen og populariteten til Scrum som en smidig teknikk kan også være en fordel. Fordi Scrum er så utbredt og brukes av mange organisasjoner over hele verden, betyr det at det er mange ressurser tilgjengelig for å hjelpe organisasjoner med å lære og implementere metoden. Det finnes en rekke bøker, kurs, sertifiseringsprogrammer og online ressurser som kan hjelpe team å lære og implementere Scrum på en effektiv måte.

AGIL SCRUM
AGIL arbeid

Den utbredte bruken av Scrum betyr også at det er mange profesjonelle Scrum Master- og Scrum-teammedlemmer som er tilgjengelige for å hjelpe organisasjoner med å implementere Scrum og få suksess med det. Dette betyr også at det er et stort Scrum-samfunn som kan gi støtte og ressurser til teamene som bruker Scrum.

En annen fordel med den utbredte bruken av Scrum er at det er en viss standardisering i terminologi og praksis, som kan bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom Scrum-team i forskjellige organisasjoner. Dette kan også bidra til å øke effektiviteten og produktiviteten til teamene, spesielt når det gjelder samarbeid med eksterne team og partnere.

Således kan den utbredte bruken av Scrum som en smidig teknikk gi organisasjoner tilgang til ressurser, støtte og et fellesskap som kan hjelpe dem med å implementere og få suksess med Scrum, samt bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom Scrum-team i forskjellige organisasjoner.

Samlet sett er derfor Scrum den mest populære smidige arbeidsmetodikken på grunn av sin enkelhet, fleksibilitet, teamwork-fokus, empirisk prosesskontroll og utbredt bruk.