• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo
Agil Manifesto
«Psycological Safety» for SCRUM og Smidig ledelse…

«Psycological Safety» for SCRUM og Smidig ledelse…

Psykologisk trygghet (psychological safety) handler om en felles oppfatning i et team om at det er trygt å ta mellommenneskelige risikoer. Dette betyr at medlemmene i teamet føler seg trygge nok til å uttrykke sine meninger, dele ideer, stille spørsmål og utfordre andres tanker uten frykt for negative konsekvenser eller straff.

I et SCRUM-team er psykologisk trygghet viktig fordi det oppmuntrer til åpen kommunikasjon og samarbeid mellom teammedlemmene. Dette er viktig for å oppnå teamets mål og levere verdifull funksjonalitet i hver iterasjon.

Hvis teammedlemmene føler seg psykologisk trygge, vil de være mer tilbøyelige til å dele ideer og informasjon som kan forbedre produktet og prosessen. De vil også være mer sannsynlig å erkjenne og lære av feil, og samarbeide effektivt for å løse problemer når de oppstår.

For å fremme psykologisk trygghet i et SCRUM-team kan SCRUM Master og ledelsen ta ansvar for å skape et miljø som oppmuntrer til åpen kommunikasjon og gjensidig respekt. Teammedlemmene kan også oppfordres til å utvikle tillit seg imellom ved å dele personlige erfaringer og å støtte hverandre i utfordrende situasjoner.

Generelt sett kan psykologisk trygghet i et SCRUM-team føre til en mer effektiv, produktiv og tilfredsstillende arbeidsplass for teammedlemmene. 

Det samme er sant for et velfungerende markedsteam. Det er utrolig viktig for samarbeid og kommunikasjon at man føler seg trygg på at vi jobber sammen, åpent og transparent, mot et felles mål. Det er da vi generer mest verdi og får de beste resultatene. 

Trygghet innad i et team