• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo

Hvordan skape et perfekte team (med SCRUM)…

SCRUM er en smidig arbeidsmetodikk som brukes av mange
organisasjoner over hele verden for å håndtere komplekse prosjekter. En av de viktigste prinsippene i SCRUM er å ha «selv-organiserende» team, og det er mange grunner til hvorfor dette er så viktig.

Selvorganiserende team refererer til et team av fagfolk som
er ansvarlige for å organisere arbeidet sitt og ta avgjørelser sammen. Dette
betyr at teamet har en høy grad av autonomi og selvstyre, og at de arbeider i
samarbeid for å oppnå felles mål.

En av de største fordelene med selvorganiserende team er at de gir en økt grad av fleksibilitet og responsivitet. I stedet for å vente på ledelsen for å ta avgjørelser, kan teamene raskt tilpasse seg endringer og ta beslutninger sammen for å sikre at prosjektet går i riktig retning. Dette er spesielt viktig i dagens raske og stadig skiftende arbeidsmiljø, der organisasjoner må være smidige og tilpasningsdyktige for å overleve.


Hva er et selvorganiserende team i Scrum?

 

Et selvorganiserende team i Scrum er et team som tar ansvar for å organisere arbeidet sitt selv. I stedet for at en leder eller sjef forteller dem hva de skal gjøre, jobber teammedlemmene sammen for å definere mål, planlegge arbeidet, og tildele oppgaver til seg selv. De tar også ansvar for å overvåke fremdriften og justere arbeidet sitt for å oppnå målene.

 

Selvorganiserende team er en nøkkelkomponent i Scrum, fordi de gir utviklingsteamet fleksibilitet og autonomi. Det gjør det mulig for teamet å tilpasse seg raskt til endringer i prosjektet eller markedet, og å gjøre beslutninger på en måte som er optimal for prosjektet.

 

Selvorganiserende team er viktige for flere grunner:

 

De øker produktiviteten

Når et team tar ansvar for å organisere arbeidet sitt selv, er det større sannsynlighet for at de vil være mer engasjerte og motiverte. De vil også kunne dele oppgaver og ansvar på en måte som passer best til deres ferdigheter og preferanser. Dette kan øke produktiviteten og redusere tiden det tar å fullføre oppgaver.

 

De øker kvaliteten på arbeidet

Når et team er selvorganiserende, kan de ta beslutninger om hva som skal prioriteres og hvordan arbeidet skal utføres. Dette kan resultere i en høyere kvalitet på arbeidet, fordi teamet vil kunne fokusere på de oppgavene som gir mest verdi til prosjektet.

 

De gir fleksibilitet

Selvorganiserende team kan tilpasse seg raskt til endringer i prosjektet eller markedet, og kan justere arbeidet sitt etter behov. Dette gjør det mulig å oppnå bedre resultater og å opprettholde en smidig arbeidsprosess.

 

De øker teamets samarbeidsevne

Når et team jobber sammen for å organisere arbeidet sitt, kan de utvikle bedre samarbeidsevner og kommunikasjon. Dette kan føre til bedre beslutninger og økt produktivitet.

 

De øker teammedlemmenes engasjement og trivsel

Selvorganiserende team gir teammedlemmer større autonomi og mulighet til å påvirke arbeidet sitt. Dette kan øke deres engasjement og trivsel på jobben. Selvorganiserende team øker engasjementet og motivasjonen til teammedlemmene. Når ansatte har en høy grad av autonomi og ansvar, føler de seg mer involvert i prosjektet og mer investert i å oppnå suksess. Dette kan føre til en økt følelse av eierskap og tilhørighet, som igjen kan føre til høyere kvalitet på arbeidet som utføres.

 

En annen viktig fordel med selvorganiserende team er at de kan føre til bedre kommunikasjon og samarbeid. Når teammedlemmer har en høy grad av tillit og respekt for hverandre, er de mer sannsynlig å arbeide godt sammen og dele kunnskap og erfaringer. Dette kan føre til bedre resultater og en høyere grad av suksess i prosjektet.