• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo
Innledning
SCRUM verdier

SCRUM verdier

Intro om verdiene bak SCRUM som fleksibel arbeidsmetodikk.

SCRUM er en fleksibel og iterativ arbeidsmetodikk som er designet for å hjelpe teamet med å jobbe mer effektivt og produktivt sammen. Det er flere verdier som ligger til grunn for denne metoden, og jeg vil nevne de viktigste.

 

1. Samhandling: Dette handler om å samarbeide tett med teamet,
kunden og andre interessenter. Ved å ha åpne kommunikasjonslinjer og regelmessige møter, kan man sikre at alle har samme forståelse av prosjektet og at man jobber mot samme mål.

 

2. Fokus: SCRUM fokuserer på å levere arbeid av høy kvalitet innenfor tidsrammen som er satt. Dette gjøres ved å prioritere oppgaver og
jobbe systematisk gjennom dem i iterasjoner, også kjent som «sprints».

 

3. Engasjement: SCRUM-teamet er ansvarlig for å planlegge,
utvikle og teste funksjoner og arbeid sammen mot en felles målsetting. Dette gir teammedlemmene en følelse av eierskap og engasjement for prosjektet.

 

4. Mot: Å jobbe i et SCRUM-team krever mot til å ta raske beslutninger og være villig til å prøve nye tilnærminger og teknikker for å oppnå best mulig resultat. Teamet må også være villig til å evaluere seg selv og gjøre endringer når nødvendig.

 

5. Åpenhet: SCRUM oppfordrer til åpenhet og transparens i alle prosjektets faser. Teamet må være åpen for feedback og tilbakemeldinger fra kunden og andre interessenter, og være villig til å justere seg deretter.

 

Disse verdiene legger grunnlaget for en fleksibel og effektiv arbeidsmetodikk som er tilpasset dagens utfordringer og behov.