• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo
Blog
En rask introduksjon til SCRUM

En rask introduksjon til SCRUM

SCRUM er en populær metode for smidig prosjektledelse som brukes i utviklingen av programvare og andre komplekse produkter. Metoden er basert på et rammeverk med klare roller, aktiviteter og artefakter.

SCRUM involverer en team-basert tilnærming til arbeid, og det legger stor vekt på kontinuerlig kommunikasjon og samarbeid. Det er et iterativt og inkrementelt rammeverk som betyr at produktet eller tjenesten utvikles gradvis gjennom mange korte sykluser, kalt sprints.

SCRUM-teamet består vanligvis av en Product Owner, et utviklingsteam og en SCRUM Master. Produkt owneren har ansvaret for å identifisere produktkrav og prioritere hva som skal utvikles først. Utviklingsteamet består av utviklere, QA-eksperter, og andre fagpersoner som arbeider sammen for å utvikle produktet. SCRUM Masteren er ansvarlig for å overvåke at teamet følger SCRUM-prosessen, og hjelpe til med å fjerne hindringer og utfordringer som kan oppstå i utviklingsprosessen.

SCRUM-prosessen inneholder også en rekke aktiviteter, inkludert sprint-planlegging, daglige møter, sprint-review og retrospektiv. Sprint-planleggingsmøtet er hvor teamet velger hvilke elementer fra produktets backlog som skal tas med i neste sprint. Daglige møter, også kjent som stand-up-møter, gir teamet en mulighet til å oppdatere hverandre på hva som ble gjort i går, hva som skal gjøres i dag, og hva som eventuelt hindrer progresjon. Sprint-review er en mulighet for teamet å vise frem det arbeidet de har gjort i løpet av sprinten, og samarbeide med Product Owneren for å bestemme hva som skal tas med i neste sprint. Sprint retrospektiv er en mulighet for teamet å reflektere over hva som gikk bra og hva som kunne forbedres i forrige sprint.

SCRUM har blitt populært fordi det er en smidig metode for prosjektledelse som fokuserer på å levere et fungerende produkt i små iterasjoner, mens teamet jobber tett sammen og samarbeider kontinuerlig for å løse utfordringer og forbedre kvaliteten på produktet.

SCRUM prinsipper