• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo

Hvordan skape et perfekte team (med SCRUM)…

SCRUM er en smidig arbeidsmetodikk som brukes av mange organisasjoner over hele verden for å håndtere komplekse prosjekter. En av de viktigste prinsippene i SCRUM er å ha «selv-organiserende» team, og det er mange grunner til hvorfor dette er så viktig. Selvorganiserende team refererer til et team av fagfolk som er ansvarlige for å organisere arbeidet sitt og ta avgjørelser sammen. Dette…

Historien bak SCRUM som smidig arbeids metodikk

Historien bak SCRUM som smidig arbeids metodikk

SCRUM er en smidig arbeidsmetodikk som ble utviklet for å øke effektiviteten og produktiviteten i software-utvikling. Det ble først introdusert av Jeff Sutherland og Ken Schwaber på en konferanse i 1995, og har siden da blitt en populær metodikk i en rekke bransjer, inkludert forskning og marketing. SCRUM er inspirert av idéene bak Lean Manufacturing og Agile Software Development. Metoden…

SCRUM verdier

SCRUM verdier

Intro om verdiene bak SCRUM som fleksibel arbeidsmetodikk. SCRUM er en fleksibel og iterativ arbeidsmetodikk som er designet for å hjelpe teamet med å jobbe mer effektivt og produktivt sammen. Det er flere verdier som ligger til grunn for denne metoden, og jeg vil nevne de viktigste.   1. Samhandling: Dette handler om å samarbeide tett med teamet,kunden og andre…

En rask introduksjon til SCRUM

En rask introduksjon til SCRUM

SCRUM er en populær metode for smidig prosjektledelse som brukes i utviklingen av programvare og andre komplekse produkter. Metoden er basert på et rammeverk med klare roller, aktiviteter og artefakter. SCRUM involverer en team-basert tilnærming til arbeid, og det legger stor vekt på kontinuerlig kommunikasjon og samarbeid. Det er et iterativt og inkrementelt rammeverk som betyr at produktet eller tjenesten…