• 47666018
  • kontakt@internettmarketing.no
  • Kolsås, Oslo
Blog
SCRUM’s Daily Stand-ups, vil effektivisere markedsavdelingen!

SCRUM’s Daily Stand-ups, vil effektivisere markedsavdelingen!

SCRUM daily stand-ups er en daglig møteprosess som brukes i Scrum-metodologien for å koordinere teamarbeidet og sørge for at alle teammedlemmene har en felles forståelse av hva som er på gang.

Fra SCRUM guiden:

 «The purpose of the Daily Scrum is to inspect progress toward the Sprint Goal and adapt the Sprint Backlog as necessary, adjusting the upcoming planned work. To reduce complexity, it is held at the same time and place every working day of the Sprint.”

Møtet er kort og konsist, og hver person i teamet skal besvare tre spørsmål:

  1. Hva har du gjort siden forrige møte?
  2. Hva planlegger du å gjøre i dag?
  3. Er det noe som hindrer deg fra å oppnå dine mål?

Møtet skal være kort og på maksimalt 15 minutter, og formålet er å sørge for at alle teammedlemmene er oppdatert på hva som skjer i prosjektet, og å identifisere eventuelle hindringer som kan hindre fremdriften.

Ved å svare på disse tre spørsmålene kan teamet identifisere eventuelle problemer eller flaskehalser som kan hindre fremdriften og utvikle en plan for å løse dem. Dette kan bidra til å sikre at prosjektet holder seg på sporet og at alle jobber effektivt mot de samme målene.

Det er viktig å merke seg at møtet ikke er ment å være en detaljert oppdatering av arbeidet som er gjort eller en diskusjon av detaljene i hver persons arbeid. Hvis det er nødvendig med en mer detaljert diskusjon om et bestemt emne, bør dette tas opp utenfor møtet for å unngå å forstyrre fremdriften og effektiviteten til møtet.

effektivisere markedsavdelingen
Det «Daily standup» møtet er maksimum15 minutter

Scrum daily stand-ups kan også være svært effektive for markedsavdelinger som planlegger og utfører markedsføringskampanjer.

For eksempel kan markedsavdelingen møtes hver dag for å svare på de samme tre spørsmålene:

Hva har du gjort siden forrige møte?

Markedsavdelingen kan dele hva de har gjort siden det forrige møtet, for eksempel å lage nytt innhold, utforme annonser eller planlegge en ny kampanje.

Hva planlegger du å gjøre i dag?

De kan også dele hva de har tenkt å gjøre i dag, for eksempel å ferdigstille et blogg-innlegg, analysere data fra en nylig kampanje eller utvikle en ny annonse.

Er det noe som hindrer deg fra å oppnå dine mål?

Videre kan de diskutere eventuelle utfordringer eller hindringer som kan hindre dem i å oppnå sine mål. Dette kan inkludere ting som en stram tidsplan, mangel på ressurser eller tekniske problemer.

Ved å svare på disse spørsmålene hver dag, kan markedsavdelingen samarbeide og dele informasjon og sørge for at alle er på samme side. De kan også identifisere problemer og hindringer tidlig i prosessen, slik at de kan bli løst raskt og effektivt.

I tillegg til å besvare de tre spørsmålene, kan markedsavdelingen bruke møtet til å diskutere eventuelle nye ideer eller muligheter som har dukket opp siden forrige møte. Dette kan bidra til å inspirere nye ideer og samarbeid, og bidra til å skape et mer kreativt og produktivt arbeidsmiljø.

Til slutt, det er viktig å merke seg at møtet bør være kort og konsist (maksimum 15 minutter!), og at det ikke skal være en detaljert oppdatering om alle detaljene i hver persons arbeid. Hvis det er nødvendig med en mer detaljert diskusjon om et bestemt emne, skal det avtales utenfor møtet for å sikre at møtet forblir fokusert og effektivt.