Gratis markedsføring
Skriver man artikler for egen nettside eller egne bruker grupper, da kan disse artiklene sikkert enkelt modifiseres/tilpasses et mer generelt publikum.

Har du modifisert en av dine artikler, da kan du jo forsøke å få den publisert i artikkel databaser eller nyhets nettsteder. Lykkes du med det, da får du garantert mange lenker til dine nettsider. Dette er en svært effektiv metode for å øke lenkene som går til din nettside, og dermed din sides rangering i søkemotorene.

Hvor skal man så begynne? Da jeg sjekket for eksempel denne artikkel database oversikten i dag (http://www.directorycritic.com/article-directory-list.html) da fant jeg 627 forskjellige databaser som du kan publisere dine artikler i. Dette er som regel helt gratis, og de fleste av disse artikkel databasene lar deg legge inn flere artikler (dvs lenker til din side). Du bør begynne med de databasene som har den høyeste ”page rank”, og så bla deg fram til den nyhetskategorien som du ønsker deg en lenke fra.

Et annet alternativ er å kontakte andre nettsteder innen ditt eget interesse område – og da spørre om de vil publisere artikkelen (eventuelt kanskje bytte artikler og lenker til hverandre).

Dette er helt gratis markedsføring, så du har intet å tape på det! Og det er i tillegg ganske artig å bli publisert på forskjellige steder på nettet!